Alternatori

Proizvoda na strani:
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 24, Napregnutost [ A ] : 55, Dimenzija B [ mm ] : 80, Pulley : n/a
kategorija: Alternatori Zamjena za:
Napon [ V ] : 24, Napregnutost [ A ] : 55, Dimenzija B [ mm ] : 80, Pulley : n/a
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 24, Napregnutost [ A ] : 80, Dimenzija B [ mm ] : 80, Pulley : n/a
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 24, Napregnutost [ A ] : 80, Dimenzija B [ mm ] : 80.00, Pulley : n/a
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 24, Napregnutost [ A ] : 80, Dimenzija B [ mm ] : 79.90, Pulley : n/a
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 120, Dimenzija A [ mm ] : 91.5, Dimenzija B [ mm ] : 56, Pulley : AP
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 33, Dimenzija A [ mm ] : 76.5, Dimenzija B [ mm ] : 56, Pulley : AP
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 90, Dimenzija A [ mm ] : 92, Dimenzija B [ mm ] : 56, Pulley : AP
kategorija: Alternatori Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 90, Dimenzija A [ mm ] : 40, Dimenzija B [ mm ] : 14, Dimenzija C [ mm ] : 61, Pulley : AP
kategorija: Alternatori Zamjena za:
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 90, Dimenzija A [ mm ] : 38.40, Dimenzija B [ mm ] : 13.30, Dimenzija C [ mm ] : 61.00, Pulley : AP