1 Aluminijski

nađeno od AS-PL UD40371APC
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 114.00, H. 1 [ mm ] : 36.50, O.1 [ mm ] : 45.50, O.2 [ mm ] : 61.50, O.3 [ mm ] : 61.50
nađeno od CARGO 137687
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 37.20
nađeno od AS-PL UD40166APC
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Ford
O.D.1 [ mm ] : 124.00, H. 1 [ mm ] : 25.00
nađeno od AS-PL UD42281ABR
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 117.90, H. 1 [ mm ] : 36.10
nađeno od CARGO 138909
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.30, H. 1 [ mm ] : 39.00
nađeno od CARGO 136059
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 108.40, H. 1 [ mm ] : 35.80
nađeno od KRAUF ABN1729
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.00, H. 1 [ mm ] : 39.00, O.1 [ mm ] : 45.70, O.2 [ mm ] : 5.90, O.3 [ mm ] : 52.00
kategorija: Aluminijski Zamjena za:
kategorija: Aluminijski Zamjena za:
kategorija: Aluminijski Zamjena za: