2 Aluminijski

nađeno od DENSO 021551-2260
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 37.20
nađeno od CARGO 234772
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Ford
O.D.1 [ mm ] : 124.00, H. 1 [ mm ] : 25.00
nađeno od AS-PL UD42281ABR
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 117.90, H. 1 [ mm ] : 36.10
nađeno od AS-PL UD42300ABR
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.30, H. 1 [ mm ] : 39.00
nađeno od AS-PL UD42042ABR
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 108.40, H. 1 [ mm ] : 35.80
nađeno od AS-PL UD43276ABR
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.00, H. 1 [ mm ] : 39.00, O.1 [ mm ] : 45.70, O.2 [ mm ] : 5.90, O.3 [ mm ] : 52.00
nađeno od AS-PL UD42262ABR
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Ford
O.D.1 [ mm ] : 116.60, H. 1 [ mm ] : 24.40
kategorija: Aluminijski Zamjena za:
kategorija: Aluminijski Zamjena za:
kategorija: Aluminijski Zamjena za: