Crpke alternatora

Proizvoda na strani:
kategorija: O-ring crpki alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
kategorija: O-ring crpki alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
kategorija: O-ring crpki alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
kategorija: Set za popravak crpki alternatora Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 19.50
kategorija: Crpke alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 16.40, H.1 [ mm ] : 57.50, O.1 [ mm ] : 75.00, O.2 [ mm ] : 75.00, O.3 [ mm ] : 63.30, L.1 [ mm ] : 132.40, Holes [ szt ] : 3, Splines [ szt ] : 8
kategorija: Crpke alternatora Zamjena za: Hitachi
H.1 [ mm ] : 51, Holes [ szt ] : 3 x 6,7
kategorija: Crpke alternatora Zamjena za: Hitachi
H.1 [ mm ] : 55.00, W.1 [ mm ] : 81.60
kategorija: Rotori crpki alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 12.101, O.D.1 [ mm ] : 58.50, H.1 [ mm ] : 41.00, Splines [ szt ] : 8
kategorija: Crpke alternatora Zamjena za: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 79.80, H.1 [ mm ] : 84.70 , O.1 [ mm ] : 80.20 , O.2 [ mm ] : 80.20 , O.3 [ mm ] : 92.10 , Holes [ szt ] : 3
kategorija: Kućišta crpki alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 58.20, I.D.2 [ mm ] : 28.10, O.D.1 [ mm ] : 71.00, H.1 [ mm ] : 58.00, O.D.1 [ mm ] : 70.50, H.1 [ mm ] : 58.20, L.1 [ mm ] : 129.50