Dijelovi automata pokretača

kategorija: Kupole automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 54.60, Terminals. [ qty ] : 3
kategorija: Kupole automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 54.15, Terminals. [ qty ] : 4
kategorija: Kupole automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
kategorija: Pokretni kontakti automata pokretača Zamjena za: Bosch
kategorija: Vijci automata pokretača Zamjena za: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
kategorija: Kupole automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
kategorija: Pokrovi automata pokretača Zamjena za: Bosch
H.1 [ mm ] : 77.00, W. [ mm ] : 110.50, L. [ mm ] : 150.00
kategorija: Namoti automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 41, vanjski promjer [ mm ] : 48, L. [ mm ] : 41
kategorija: Kućišta automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 55.00, I.D.2 [ mm ] : 28.00, vanjski promjer [ mm ] : 56.80, O.D.2 [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 61.30, L.2 [ mm ] : 53.00
kategorija: Pokretni kontakti automata pokretača Zamjena za: Bosch