3 Distanceri automata pokretača

nađeno od CARGO 135195
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 8.00, vanjski promjer [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
nađeno od CARGO 135195
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 8.00, vanjski promjer [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
nađeno od CARGO 135195
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 8.00, vanjski promjer [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
nađeno od AS-PL UD46231SP
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 32.80, vanjski promjer [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 32.80, vanjski promjer [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 32.80, vanjski promjer [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.40 , vanjski promjer [ mm ] : 12.50 , T.1 [ mm ] : 2.30
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 13.00 , vanjski promjer [ mm ] : 24.10 , T.1 [ mm ] : 1.10