8 Distanceri automata pokretača

nađeno od AS-PL UD46086SP
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 32.80, vanjski promjer [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
nađeno od AS-PL UD46628SRS
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 50.00, vanjski promjer [ mm ] : 55.50, H.1 [ mm ] : 0.50, W. [ mm ] : 70.00
nađeno od AS-PL UD46628SRS
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 50.00, vanjski promjer [ mm ] : 55.50, H.1 [ mm ] : 0.50, W. [ mm ] : 70.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 34.60, vanjski promjer [ mm ] : 46.70, T.1 [ mm ] : 1.80
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
vanjski promjer [ mm ] : 54.00, T.1 [ mm ] : 1.50
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 46.60, vanjski promjer [ mm ] : 54.50, T.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.10, vanjski promjer [ mm ] : 16.30, T.1 [ mm ] : 0.80
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 10.70, vanjski promjer [ mm ] : 21.00, W. [ mm ] : 2.00
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 11.10, vanjski promjer [ mm ] : 14.60, W. [ mm ] : 1.80
kategorija: Distanceri automata pokretača Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.40, vanjski promjer [ mm ] : 14.30, H.1 [ mm ] : 2.00