Distančni i tuljci alternatora

kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 17.15, O.D.1 [ mm ] : 25.00, H.1 [ mm ] : 13.10
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 20.00, O.D.1 [ mm ] : 29.00 , H.1 [ mm ] : 7.00
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za: Magneti Marelli
I.D.1 [ mm ] : 9.60, O.D.1 [ mm ] : 13.00, H.1 [ mm ] : 13.20
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 22.00, H.2 [ mm ] : 10.50
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 17.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 6.70
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 9.00, O.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.2 [ mm ] : 13.00, H.1 [ mm ] : 16.00
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za:
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za:
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za:
kategorija: Distančni i tuljci alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 17.00 , O.D.1 [ mm ] : 25.00 , H.2 [ mm ] : 5.00