1 Drugi dijelovi

Proizvoda na strani:
nađeno od KHD 01320546
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za:
nađeno od ISKRA / LETRIKA 11.212.086
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Iskra / Letrika
nađeno od ISKRA / LETRIKA 11.212.212
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Iskra / Letrika
nađeno od BOSCH 0136355080
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Iskra / Letrika
Napon [ V ] : 12, Snaga : 1.6
nađeno od ISKRA / LETRIKA 11.212.216
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Iskra / Letrika
nađeno od ISKRA / LETRIKA 11.216.207
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Iskra / Letrika
Napon [ V ] : 12/24
nađeno od ISKRA / LETRIKA 11.212.648
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Iskra / Letrika
Napon [ V ] : 12, Snaga : 1.6
nađeno od IKA 0.1798.1
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Ika Gmbh
Dimenzije [ mm ] : 12 x 8 x 21
nađeno od IKA 0.1797.1
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za: Ika Gmbh
Dimenzije [ mm ] : 5 x 6,4 x 15
nađeno od IKA 0.1790.1
kategorija: Drugi dijelovi Zamjena za:
Dimenzije [ mm ] : 6,3 x 6,3 x 11