kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
I.D [ mm ] : 4.15, O.D [ mm ] : 16.20, T. [ mm ] : 1.55
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
I.D [ mm ] : 4.15, O.D [ mm ] : 16.20, T. [ mm ] : 1.55
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
I.D [ mm ] : 5.20, O.D [ mm ] : 18.70, T. [ mm ] : 1.60
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
I.D [ mm ] : 5.20, O.D [ mm ] : 18.70, T. [ mm ] : 1.60
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
I.D [ mm ] : 8.30, O.D [ mm ] : 20.50, T. [ mm ] : 1.60
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
I.D [ mm ] : 8.30, O.D [ mm ] : 20.50, T. [ mm ] : 1.60
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za: Bosch
kategorija: Izolacijski podlošci alternatora Zamjena za:
I.D [ mm ] : 5.00, O.D. [ mm ] : 15.50, T. [ mm ] : 1.90