3 Izolatori pokretača

nađeno od DENSO 053404-0240
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Denso
W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T.1 [ mm ] : 3.00
nađeno od AS-PL UD42307SP
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Denso
unutrarni promjer [ mm ] : 8.90, vanjski promjer [ mm ] : 22.50, L. [ mm ] : 33.00, T.1 [ mm ] : 13.20
nađeno od AS-PL UD44013SP
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Komatsu
unutrarni promjer [ mm ] : 22.10 , I.D.2 [ mm ] : 14.10 , vanjski promjer [ mm ] : 29.50 , O.D.2 [ mm ] : 25.60 , T.1 [ mm ] : 8.10
nađeno od AS-PL UD40315SRS
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 9.15, W.1 [ mm ] : 28, L.1 [ mm ] : 26.20
nađeno od DELCO 1988339
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 14.60, W.1 [ mm ] : 24.30, L.1 [ mm ] : 33.30
nađeno od AS-PL UD45893SRS
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 6.40, O.D.1 [ mm ] : 13.70, O.D.2 [ mm ] : 8.00, L.1 [ mm ] : 12.30
nađeno od CARGO 230707
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 31.00, O.D.1 [ mm ] : 61.00, T.1 [ mm ] : 0.90
nađeno od AS-PL UD40031SRS
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Valeo
W.1 [ mm ] : 4.60, W.2 [ mm ] : 8.80, L.2 [ mm ] : 10.70, T.1 [ mm ] : 1.65
nađeno od AS-PL UD43982SRS
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 5.10 , O.D.1 [ mm ] : 13.90 , O.D.2 [ mm ] : 11.90 , H.1 [ mm ] : 6.50
kategorija: Izolatori pokretača Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 5.10, O.D.1 [ mm ] : 14.60, O.D.2 [ mm ] : 7.20, H.1 [ mm ] : 2.70, H.2 [ mm ] : 1.20