Klinovi rotora alternatora

  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Bosch
  O.D. [ mm ] : 12.00, T. [ mm ] : 4.00, W. [ mm ] : 5.00
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Prestolite
  O.D. [ mm ] : 18.20, T. [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 7.50
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Prestolite
  O.D. [ mm ] : 18.20, T. [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 7.50
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Prestolite
  O.D. [ mm ] : 18.20, T. [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 7.50
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za:
  O.D. [ mm ] : 12.00, T. [ mm ] : 3.00, W. [ mm ] : 5.00
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: