Klinovi rotora alternatora

  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Bosch
  O.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 4.00, W.1 [ mm ] : 5.00
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Prestolite
  O.D.1 [ mm ] : 18.20, H.1 [ mm ] : 4.00, L.1 [ mm ] : 7.50
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Prestolite
  O.D.1 [ mm ] : 18.20, H.1 [ mm ] : 4.00, L.1 [ mm ] : 7.50
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: Prestolite
  O.D.1 [ mm ] : 18.20, H.1 [ mm ] : 4.00, L.1 [ mm ] : 7.50
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za:
  O.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 3.00, W.1 [ mm ] : 5.00
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za:
  O.D.1 [ mm ] : 21.00, H.1 [ mm ] : 9.00, W.1 [ mm ] : 8.00
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za:
  O.D.1 [ mm ] : 18.00, H.1 [ mm ] : 5.00, L.1 [ mm ] : 7.50
  kategorija: Klinovi rotora alternatora Zamjena za: