kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
d. [ mm ] : M6x1.0, m.1 [ mm ] : 5.90, dc. [ mm ] : 13.40
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 11.90, H.1 [ mm ] : 5.40
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 9.90
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 7.80 , H.1 [ mm ] : 3.20
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 14.10 , H.1 [ mm ] : 9.20
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 13.80 , H.1 [ mm ] : 7.80
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 9.00 , O.D.1 [ mm ] : 14.50
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 11.60 , H.1 [ mm ] : 4.70
kategorija: Matice kućišta alternatora Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 5.20