44 Namotaj alternatora

Proizvoda na strani:
nađeno od BOMAG 05726844
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 65, unutrarni promjer [ mm ] : 89.50, vanjski promjer [ mm ] : 125.00, O.D.2 [ mm ] : 120.30, O.D.3 [ mm ] : 113.20, H.1 [ mm ] : 52.50, H. [ mm ] : 27.90, H. 2 [ mm ] : 27.00, No. of leads [ qty ] : 3
nađeno od BOSCH 1125045144
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 110, unutrarni promjer [ mm ] : 104.00, vanjski promjer [ mm ] : 141.90, O.D.2 [ mm ] : 135.30, O.D.3 [ mm ] : 129.50, H.1 [ mm ] : 58.60, H. [ mm ] : 28.60, H. 2 [ mm ] : 29.80, No. of leads [ qty ] : 4
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 140, unutrarni promjer [ mm ] : 104.00, vanjski promjer [ mm ] : 136.30, O.D.3 [ mm ] : 125.00, H.1 [ mm ] : 70.50, H. [ mm ] : 33.80, No. of leads [ qty ] : 6
nađeno od BOMAG 05726844
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 65, unutrarni promjer [ mm ] : 89.50, vanjski promjer [ mm ] : 125.10, O.D.2 [ mm ] : 120.50, O.D.3 [ mm ] : 114.00, H.1 [ mm ] : 53.40, H. [ mm ] : 26.60, H. 2 [ mm ] : 28.00, No. of leads [ qty ] : 3
nađeno od AS-PL UD02447AS
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 120, unutrarni promjer [ mm ] : 104.20, vanjski promjer [ mm ] : 142.00, O.D.3 [ mm ] : 125.70, H.1 [ mm ] : 69.60, H. [ mm ] : 35.40, No. of leads [ qty ] : 6
nađeno od BOSCH F000BL9044
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za:
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 150, unutrarni promjer [ mm ] : 104.00, vanjski promjer [ mm ] : 137.50, O.D.3 [ mm ] : 128.00, H.1 [ mm ] : 75.30, H. [ mm ] : 33.00, No. of leads [ qty ] : 6
nađeno od AS-PL UD41244AS
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Delco
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 100, unutrarni promjer [ mm ] : 96.60, vanjski promjer [ mm ] : 130.00, O.D.2 [ mm ] : 126.20, O.D.3 [ mm ] : 116.50, H.1 [ mm ] : 58.20, H. [ mm ] : 21.20, H. 2 [ mm ] : 26.50, No. of leads [ qty ] : 3
nađeno od CARGO 132442
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Hitachi
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 60, unutrarni promjer [ mm ] : 95.30, vanjski promjer [ mm ] : 128.10, O.D.2 [ mm ] : 124.70, O.D.3 [ mm ] : 115.70, H.1 [ mm ] : 54.60, H. [ mm ] : 22.60, H. 2 [ mm ] : 26.30, No. of leads [ qty ] : 3
nađeno od CARGO 132443
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Hitachi
Napon [ V ] : 24, Napregnutost [ A ] : 25, unutrarni promjer [ mm ] : 95.20, vanjski promjer [ mm ] : 127.70, O.D.2 [ mm ] : 124.00, O.D.3 [ mm ] : 115.00, H.1 [ mm ] : 48.30, H. [ mm ] : 17.50, H. 2 [ mm ] : 24.20, No. of leads [ qty ] : 3
nađeno od AS-PL UD44727AS
kategorija: Namotaj alternatora Zamjena za: Hitachi
Napon [ V ] : 12, Napregnutost [ A ] : 190, unutrarni promjer [ mm ] : 99.10, vanjski promjer [ mm ] : 128.00, O.D.3 [ mm ] : 119.50, H.1 [ mm ] : 71.00, H. [ mm ] : 37.00, No. of leads [ qty ] : 3