2 Namotaji sa držačima četkica pokretača

nađeno od BOSCH 1004112906
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Snaga [ kw ] : 2.2, vanjski promjer [ mm ] : 78.00, H. [ mm ] : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
nađeno od BOSCH 2004114065
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 24, Snaga [ kw ] : 4.0, vanjski promjer [ mm ] : 110.00, H. [ mm ] : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
nađeno od BOSCH 2004114060
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Snaga [ kw ] : 3, vanjski promjer [ mm ] : 100.00, H. [ mm ] : 140.30, Rotation : CW, Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
nađeno od KHD 01319267
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za: Bosch
Napon [ V ] : 12, Snaga [ kw ] : 2.2, vanjski promjer [ mm ] : 87.40, H. [ mm ] : 107.70, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za: Hitachi
Napon [ V ] : 12, Snaga [ kw ] : 2.2, vanjski promjer [ mm ] : 67.50 , H. [ mm ] : 89.30 , H.2 [ mm ] : 80.60 , Rotation : CW, Brush gear: : SB2005
nađeno od AS-PL UD42272SF
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za: Mitsubishi
Napon [ V ] : 24, Snaga [ kw ] : 5.0, H. [ mm ] : 92.00, L. [ mm ] : 192.60, Rotation : CW, Brush gear: : SB5031
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za: Magneton
Napon [ V ] : 12, Snaga [ kw ] : 1.0, vanjski promjer [ mm ] : 59.00, H. [ mm ] : 84.60, Rotation : ACW, Brush holder : SBH9021 , Brush gear: : PLSX5
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za:
H. [ mm ] : 74.00
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za:
Napon [ V ] : 12, vanjski promjer [ mm ] : 98.20, H. [ mm ] : 143.80 , H.2 [ mm ] : 113.60
kategorija: Namotaji sa držačima četkica pokretača Zamjena za:
Napon [ V ] : 12, Snaga [ kw ] : 2.2, I.D.1 [ mm ] : 60.70 , H. [ mm ] : 100.20 , H.2 [ mm ] : 89.20 , L. [ mm ] : 133.70