nađeno od AS-PL UD14295SP
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 7.30, vanjski promjer [ mm ] : 9.70, L. [ mm ] : 44.50
nađeno od AS-PL UD41435SP
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za:
vanjski promjer [ mm ] : 7.25, L. [ mm ] : 18.00
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za:
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za:
vanjski promjer [ mm ] : 9.70, H.1 [ mm ] : 44.20
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za:
vanjski promjer [ mm ] : 29.00, H.1 [ mm ] : 39.00
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za:
W. [ mm ] : 28.00, L. [ mm ] : 27.40, T.1 [ mm ] : 1.20
kategorija: Opruge automata pokretača Zamjena za:
vanjski promjer [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 39.00