Opruge četkica pokretača

kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, H. [ mm ] : 34.00
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, L. [ mm ] : 23.00
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Bosch
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Bosch
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Ika
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40
kategorija: Opruge četkica pokretača Zamjena za: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40