3 O-ringovi alternatora

nađeno od CARGO 234669
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 155.00, O.D.1 [ mm ] : 159.40, T.1 [ mm ] : 5.00
nađeno od CARGO 234669
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 155.00, O.D.1 [ mm ] : 159.40, T.1 [ mm ] : 5.00
nađeno od CARGO 234669
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 155.00, O.D.1 [ mm ] : 159.40, T.1 [ mm ] : 5.00
nađeno od CARGO 232432
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 57.00, T.1 [ mm ] : 2.00
nađeno od CARGO 232432
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 57.00, T.1 [ mm ] : 2.00
nađeno od CARGO 232432
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 57.00, T.1 [ mm ] : 2.00
nađeno od CARGO 137038
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 25.70, O.D.1 [ mm ] : 29.00, T.1 [ mm ] : 1.6
nađeno od CARGO 137038
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 25.70, O.D.1 [ mm ] : 29.00, T.1 [ mm ] : 1.60
nađeno od CARGO 137038
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 25.70, O.D.1 [ mm ] : 29.00, T.1 [ mm ] : 1.60
nađeno od CARGO 134490
kategorija: O-ringovi alternatora Zamjena za: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 65.00, T.1 [ mm ] : 2.00