kategorija: Podlošci četkica pokretača Zamjena za:
    I.D.1 [ mm ] : 5.30, O.D.1 [ mm ] : 9.90, H.1 [ mm ] : 0.80
    kategorija: Podlošci četkica pokretača Zamjena za:
    I.D.1 [ mm ] : 5.60, O.D.1 [ mm ] : 8.40, H.1 [ mm ] : 1.50
    kategorija: Podlošci četkica pokretača Zamjena za: