kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 63.50, H.1 [ mm ] : 0.40
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 6.20, O.D.1 [ mm ] : 10.80 , H.1 [ mm ] : 0.60
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 95.50, I.D.1 [ mm ] : 95.50 , O.D.1 [ mm ] : 109.20, O.D.1 [ mm ] : 109.20, H.1 [ mm ] : 1.50, O.D.2 [ mm ] : 61.00 , L.1 [ mm ] : 173.00 , T.1 [ mm ] : 1.50
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 27.50, O.D.1 [ mm ] : 45.10, H.1 [ mm ] : 4.90
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 6.50 , O.D.1 [ mm ] : 10.60 , H.1 [ mm ] : 2.20
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 30.20 , O.D.1 [ mm ] : 36.30, H.1 [ mm ] : 1.40
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 19.00, H.1 [ mm ] : 2.20
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 35.00, H.2 [ mm ] : 0.50
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 6.20, O.D.1 [ mm ] : 13.10, H.2 [ mm ] : 2.60
kategorija: Podlošci glava pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 22.00, H.2 [ mm ] : 0.80