2 Podlošci prijenosnika pokretača

nađeno od CARGO 235073
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 26.10, H.1 [ mm ] : 0.55
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.50, H.1 [ mm ] : 1.50
nađeno od AS-PL UD40982SRS
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 19.80, O.D.1 [ mm ] : 33.60, H.1 [ mm ] : 0.50
nađeno od BOSCH 1000101032
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 30.10, H.2 [ mm ] : 0.78
nađeno od BOSCH 1000101032
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 30.10, H.2 [ mm ] : 0.78
nađeno od BOSCH 1000101032
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 30.10, H.2 [ mm ] : 0.78
nađeno od BOSCH 1000101032
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.85, H.1 [ mm ] : 0.60
nađeno od BOSCH 1000101032
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.85, H.1 [ mm ] : 0.60
nađeno od BOSCH 1000101032
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.85, H.1 [ mm ] : 0.60
nađeno od CARGO 232978
kategorija: Podlošci prijenosnika pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.20, O.D.1 [ mm ] : 16.74, H.1 [ mm ] : 0.35