kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za: Universal
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 7.00, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za: Universal
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 7.00, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za: Universal
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 7.00, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 8.60, H.1 [ mm ] : 0.80
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 4.30, O.D.1 [ mm ] : 6.50, H.1 [ mm ] : 1.20
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 3.30, O.D.1 [ mm ] : 6.90, H.1 [ mm ] : 0.50
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 7.80, H.1 [ mm ] : 0.50
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 10.90 , H.1 [ mm ] : 1.30
kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 4.40, O.D.1 [ mm ] : 7.90 , H.1 [ mm ] : 0.60