kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
  kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 4.30, O.D.1 [ mm ] : 6.50, H.1 [ mm ] : 1.20
  kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 3.30, O.D.1 [ mm ] : 6.90, H.1 [ mm ] : 0.50
  kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 7.80, H.1 [ mm ] : 0.50
  nađeno od ARGIP PPF-04000- O1
  kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 4.40, O.D.1 [ mm ] : 7.90 , H.1 [ mm ] : 0.60
  kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za:
  kategorija: Podlošci regulatora alternatora Zamjena za: