Podlošci rotora pokretača

kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 19.30, H.1 [ mm ] : 1.20
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 0.80
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.80, O.D.1 [ mm ] : 19.36, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.40, O.D.1 [ mm ] : 19.22, H.1 [ mm ] : 0.85
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch
kategorija: Podlošci rotora pokretača Zamjena za: Bosch