kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Bosch
unutrarni promjer [ mm ] : 9.40, vanjski promjer [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za:
I.D. [ mm ] : 8.10, O.D. [ mm ] : 10.40, H. [ mm ] : 0.40
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za:
I.D. [ mm ] : 8.10, O.D. [ mm ] : 10.40, H. [ mm ] : 0.40
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za:
I.D. [ mm ] : 8.10, O.D. [ mm ] : 10.40, H. [ mm ] : 0.40
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso