1 Podlošci vijaka automata pokretača

nađeno od AS-PL UD46231SP
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Bosch
vanjski promjer [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 8.10, O.D.1 [ mm ] : 10.40, H.1 [ mm ] : 0.40
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 8.10, O.D.1 [ mm ] : 10.40, H.1 [ mm ] : 0.40
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 8.10, O.D.1 [ mm ] : 10.40, H.1 [ mm ] : 0.40
nađeno od CARGO 133602
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
nađeno od CARGO 133635
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
nađeno od CARGO 135384
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
nađeno od CARGO 132568
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
nađeno od CARGO 133601
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso
nađeno od CARGO 132567
kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača Zamjena za: Denso