kategorija: Podlošci za kućišta alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 1.30
  kategorija: Podlošci za kućišta alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 5.40, O.D.1 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 1.00
  kategorija: Podlošci za kućišta alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 19.70, H.1 [ mm ] : 2.30
  kategorija: Podlošci za kućišta alternatora Zamjena za: