Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača

kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Valeo
T. [ mm ] : 3.90
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 20.90, T. [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 23.10, T. [ mm ] : 6.13
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 20.56, T. [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 24.55, T. [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D. [ mm ] : 21.50, T. [ mm ] : 0.90
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D. [ mm ] : 29.20, O.D. 1 [ mm ] : 25.60, T. [ mm ] : 1.20
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D. [ mm ] : 21.00, T. [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D. [ mm ] : 17.00 , T. [ mm ] : 8.30
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D. [ mm ] : 13.60, T. [ mm ] : 0.70