Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača

kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 27.70, H.1 [ mm ] : 3.90
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
O.D.1 [ mm ] : 20.90, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
O.D.1 [ mm ] : 23.10, H.1 [ mm ] : 6.13
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
O.D.1 [ mm ] : 20.70, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za: Mitsubishi
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 20.90, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 21.50, H.1 [ mm ] : 0.90
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 29.20, O.D. 1 [ mm ] : 25.60, H.1 [ mm ] : 1.20
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 21.00, H.1 [ mm ] : 1.00
kategorija: Podlošci zaptivbnih elemenata pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 17.00, H.1 [ mm ] : 8.50