3 Pokrovi komutatora alternatora

  nađeno od AS-PL UD45623ARS
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 15.40, O.D.1 [ mm ] : 34.60 , H.1 [ mm ] : 4.70
  nađeno od AS-PL UD50347ARS
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za: Mitsubishi
  I.D.1 [ mm ] : 14.70, O.D.1 [ mm ] : 27.40, O.D.2 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 24.60
  nađeno od AS-PL UD40173ARS
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za: Ford
  H.1 [ mm ] : 17.00, W.1 [ mm ] : 24.00, L.1 [ mm ] : 36.30
  nađeno od CARGO 230072
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za: Ford
  I.D.1 [ mm ] : 36.00, O.D.1 [ mm ] : 38.50, H.1 [ mm ] : 4.70
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 18.30, O.D.1 [ mm ] : 19.30, H.2 [ mm ] : 26.60, W.1 [ mm ] : 17.30
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 19.80, H.1 [ mm ] : 22.70, H.2 [ mm ] : 26.10 , W.1 [ mm ] : 17.80
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 21.40, O.D.1 [ mm ] : 21.80, H.1 [ mm ] : 23.50, W.1 [ mm ] : 26.20
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za:
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 26.00, H.1 [ mm ] : 2.00
  kategorija: Pokrovi komutatora alternatora Zamjena za:
  I.D.1 [ mm ] : 19.50, O.D.2 [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 5.00