2 Stražnja

nađeno od SCANIA 1120616
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 133.60, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 144.80, H.1 [ mm ] : 75.80
nađeno od BOSCH 1125885230
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 149.20, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 157.00, H.1 [ mm ] : 78.70
nađeno od BOSCH 1125887013
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 178.60, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 190.00, H.1 [ mm ] : 150.30
nađeno od CARGO 139923
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.50, I.D.2 [ mm ] : 35.20, O.D.1 [ mm ] : 143.00, H.1 [ mm ] : 96.00
nađeno od CARGO 230623
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 127.00, I.D.2 [ mm ] : 38.00, O.D.1 [ mm ] : 135.00, H.1 [ mm ] : 77.50
nađeno od WOODAUTO 1125885549
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 143.90, I.D.2 [ mm ] : 43.05, O.D.1 [ mm ] : 150.70, H.1 [ mm ] : 61.90
nađeno od MAN 51261070013
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 144.20, I.D.2 [ mm ] : 38.00, O.D.1 [ mm ] : 153.00, H.1 [ mm ] : 64.00
nađeno od BOSCH 1125884669
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 128.20, I.D.2 [ mm ] : 43.00, O.D.1 [ mm ] : 133.80, H.1 [ mm ] : 57.80
nađeno od BOSCH 1125885167
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 142.30, I.D.2 [ mm ] : 32.00, O.D.1 [ mm ] : 156.50, H.1 [ mm ] : 75.80
nađeno od AS-PL UD41216ABR
kategorija: Stražnja Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 144.30, I.D.2 [ mm ] : 43.00, O.D.1 [ mm ] : 153.00, H.1 [ mm ] : 64.00