1 Stražnji poklopci alternatora

nađeno od AS-PL UD40371APC
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 114.00, H. 1 [ mm ] : 36.50, O.1 [ mm ] : 45.50, O.2 [ mm ] : 61.50, O.3 [ mm ] : 61.50
nađeno od CARGO 137687
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 37.20
nađeno od AS-PL UD40166APC
kategorija: Aluminijski Zamjena za: Ford
O.D.1 [ mm ] : 124.00, H. 1 [ mm ] : 25.00
nađeno od BOSCH 1125500518
kategorija: Plastični Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.00, H. 1 [ mm ] : 39.70, O.1 [ mm ] : 60.80, O.2 [ mm ] : 68.60, O.3 [ mm ] : 46.10
nađeno od AS-PL UD13740A
kategorija: Plastični Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 125.40, H. 1 [ mm ] : 30.00, O.1 [ mm ] : 63.60, O.2 [ mm ] : 54.40, O.3 [ mm ] : 73.75
nađeno od BOSCH 1125500058
kategorija: Plastični Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 50.00, O.1 [ mm ] : 61.70, O.2 [ mm ] : 47.00, O.3 [ mm ] : 69.60
nađeno od BOSCH 1125500108
kategorija: Plastični Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.70, H. 1 [ mm ] : 48.00, O.1 [ mm ] : 61.60, O.2 [ mm ] : 69.50, O.3 [ mm ] : 46.80
nađeno od BOSCH 1125500519
kategorija: Plastični Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.50, H. 1 [ mm ] : 51.50
nađeno od AS-PL UD01968APC
kategorija: Plastični Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.60, H. 1 [ mm ] : 30.80, O.1 [ mm ] : 63.40, O.2 [ mm ] : 54.60, O.3 [ mm ] : 75.95
nađeno od AS-PL UD14781APC
kategorija: Plastični Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 47.60, O.1 [ mm ] : 74.20, O.2 [ mm ] : 64.30, O.3 [ mm ] : 58.80