nađeno od AS-PL UD40312SRS
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za: Delco
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 6.00, L.1 [ mm ] : 19.60
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 5.00 , L.1 [ mm ] : 19.70
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 7.00, L.1 [ mm ] : 14.00
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za: