nađeno od AS-PL UD40312SRS
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za: Delco
nađeno od AS-PL UD43810SRS
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 4.80, L.1 [ mm ] : 45.00
nađeno od AS-PL UD43734SRS
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
nađeno od AS-PL UD43734SRS
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
nađeno od AS-PL UD43734SRS
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 4.90, L.1 [ mm ] : 19.70
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 5.00, L.1 [ mm ] : 19.70
kategorija: Valjci viljuške pokretača Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 7.00, L.1 [ mm ] : 14.00