Vijci četkica pokretača

  kategorija: Vijci četkica pokretača Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 11.80, D.1 [ mm ] : 10.20, b.1 [ mm ] : 8.00, m.1 : PH2
  kategorija: Vijci četkica pokretača Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 11.80, D.1 [ mm ] : 10.20, b.1 [ mm ] : 8.00, m.1 : PH2
  kategorija: Vijci četkica pokretača Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 11.80, D.1 [ mm ] : 10.20, b.1 [ mm ] : 8.00, m.1 : PH2
  kategorija: Vijci četkica pokretača Zamjena za: Delco
  L.1 [ mm ] : 15.65, d. [ mm ] : BSW5/32-32, D.1 [ mm ] : 10.40, b.1 [ mm ] : 10.00, k.1 [ mm ] : 2.90, m.1 : S7
  kategorija: Vijci četkica pokretača Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 52.80, b.1 [ mm ] : 16.00
  kategorija: Vijci četkica pokretača Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 13.90, b.1 [ mm ] : 7.70