kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za: Hitachi
  L.1 [ mm ] : 19.70, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.20, b.1 [ mm ] : 15.60, d.2 [ mm ] : 4.60, k.1 [ mm ] : 3.60, m.1 : T25
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 31.90 , d. [ mm ] : M10x1.25, D.1 [ mm ] : 9.90 , b.1 [ mm ] : 14.10
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 30.50 , d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 24.40
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 32.40, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 15.50
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 14.70, d. [ mm ] : M12x1.5, b.1 [ mm ] : 6.00
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 14.50, d. [ mm ] : M12x1.5, b.1 [ mm ] : 6.10
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 17.20, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 13.70
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 28.50, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 23.50
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za:
  L.1 [ mm ] : 12.90, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 8.80
  kategorija: Vijci crpki alternatora Zamjena za: