2 Vijci držača četkica pokretača

kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.65, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
nađeno od AS-PL UD03042SRS
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Bosch
L.1 [ mm ] : 44.90, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 29.50
nađeno od AS-PL UD41281SRS
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, b.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Delco
L.1 [ mm ] : 14.30, L.1 [ mm ] : 14.40, d.1 [ mm ] : M5x0.8, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 8.60, b.1 [ mm ] : 9.00, k.1 [ mm ] : 5.50, m.1 : S8
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Hitachi
L.1 [ mm ] : 15.10, d.1 [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 12.30, d.2 [ mm ] : 2.80, k.1 [ mm ] : 3.10, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Hitachi
L.1 [ mm ] : 13.30 , d. [ mm ] : M4x0.7 , b.1 [ mm ] : 9.80
nađeno od AS-PL UD40624SRS
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
nađeno od BOSCH 2912452152
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
nađeno od BOSCH 2912452152
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
nađeno od DELCO 1989233
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Denso
L.1 [ mm ] : 10.75, d.1 [ mm ] : M5x0.8, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 6.20, k.1 [ mm ] : 2.70, m.1 : PH2