2 Vijci držača četkica pokretača

kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Denso
L.1 [ mm ] : 12.20, d.1 [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.00, b.1 [ mm ] : 9.50, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : PH2
nađeno od AS-PL UD41421SRS
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za: Denso
L.1 [ mm ] : 15.30, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.20, b.1 [ mm ] : 11.50, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 14.70, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 7.60
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 22.50, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 16.70
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 23.50 , d. [ mm ] : M5x0.8 , b.1 [ mm ] : 16.70
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 13.70 , d. [ mm ] : M5x0.8 , b.1 [ mm ] : 7.80
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 19.60 , d. [ mm ] : M5x0.8 , b.1 [ mm ] : 14.30
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 15.30 , d. [ mm ] : M5x0.8 , b.1 [ mm ] : 11.60
kategorija: Vijci držača četkica pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 16.00 , d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 10.80