Vijci osovine prijenosnika pokretača

    kategorija: Vijci osovine prijenosnika pokretača Zamjena za: Valeo
    L.1 [ mm ] : 24.70, d. [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 15.40, b.1 [ mm ] : 18.40 , k.1 [ mm ] : 6.70, m.1 : T30
    kategorija: Vijci osovine prijenosnika pokretača Zamjena za:
    L.1 [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 15.40, b.1 [ mm ] : 18.00, d.2 [ mm ] : 11.50, k.1 [ mm ] : 2.50
    kategorija: Vijci osovine prijenosnika pokretača Zamjena za: