Vijci viljuške pokretača

kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 40.00, d. [ mm ] : 1/2''-26, b.1 [ mm ] : 18.00
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za: Iskra / Letrika
L.1 [ mm ] : 42.60, d. [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 12.80, b.1 [ mm ] : 10.00, d.2 [ mm ] : 7.80, k.1 [ mm ] : 5.90, m.1 : S13
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 55.40, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 23.00
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 58.90, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 18.80
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 55.40 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 23.20
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 43.00 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 12.70
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 41.10 , d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 20.80
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 40.10 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 16.10
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 51.00 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 15.80
kategorija: Vijci viljuške pokretača Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 42.90, d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 13.60