47 Vijci za alternator

nađeno od DELCO 10475002
kategorija: Vijci ispravljača alternatora Zamjena za: Delco
L.1 [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.85, b.1 [ mm ] : 19.00, k.1 [ mm ] : 6.00, m.1 : S4
nađeno od DELCO 10475002
kategorija: Vijci ispravljača alternatora Zamjena za: Delco
L.1 [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.85, b.1 [ mm ] : 19.00, k.1 [ mm ] : 6.00, m.1 : S4
nađeno od DELCO 10475002
kategorija: Vijci ispravljača alternatora Zamjena za: Delco
L.1 [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.85, b.1 [ mm ] : 19.00, k.1 [ mm ] : 6.00, m.1 : S4
nađeno od DELCO 10475020
kategorija: Vijci ispravljača alternatora Zamjena za: Delco
L.1 [ mm ] : 45.20, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 14.50, b.1 [ mm ] : 10.20, b.2 [ mm ] : 10.00, d.2 [ mm ] : 12.15, k.1 [ mm ] : 7.00, m.1 : S13
nađeno od DELCO 10473999
kategorija: Vijci kućišta alternatora Zamjena za: Delco
L.1 [ mm ] : 72.75, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.10, b.1 [ mm ] : 29.00, d.2 [ mm ] : 4.85, k.1 [ mm ] : 7.00, m.1 : S7
kategorija: Vijci ispravljača alternatora Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 31.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.50, b.1 [ mm ] : 7.90, d.2 [ mm ] : 5.50, k.1 [ mm ] : 2.50
kategorija: Vijci ispravljača alternatora Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 31.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.50, b.1 [ mm ] : 7.90, d.2 [ mm ] : 5.50, k.1 [ mm ] : 2.50
kategorija: Vijci ispravljača alternatora Zamjena za:
L.1 [ mm ] : 31.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.50, b.1 [ mm ] : 7.90, d.2 [ mm ] : 5.50, k.1 [ mm ] : 2.50
nađeno od DENSO 949047-2130
kategorija: Vijci za alternator Zamjena za: Valeo
L.1 [ mm ] : 20.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 15.20, k.1 [ mm ] : 4.40, m.1 : PH2
nađeno od DENSO 949047-2130
kategorija: Vijci za alternator Zamjena za: Valeo
L.1 [ mm ] : 20.60, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 15.20