3 Zaptivke pokretača

nađeno od CARGO 234888
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 36.00, T.1 [ mm ] : 1.50
nađeno od CARGO 330515
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Bosch
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 11.40, T.1 [ mm ] : 0.80
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
nađeno od CARGO 233545
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.00, O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 2.40
nađeno od CARGO 233142
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Delco
I.D.1 [ mm ] : 34.30, O.D.1 [ mm ] : 41.30, T.1 [ mm ] : 2.40
nađeno od CARGO 330036
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Hitachi
nađeno od CARGO 330153
kategorija: Zaptivke pokretača Zamjena za: Hitachi